Diksyonè kreyòl ayisyen #1: konjigezon vèb, pwovèb, sitasyon, rim powetik

Konte mo ak karaktè nan tèks

Jis kòmanse tape oswa kole tèks nan zòn tèks aprè a. Epi w ap ka wè pi ba a ki kantite mo, karaktè ak paragraf ki genyen...


Kantite mo:
Kantite karaktè:
Kantite karaktè (ak espas):
Paragraf:


Ki longè tèks mwen an te dwe ye?

Kantite karaktè pou rezo sosyal:

  • Mesaj sou Twitter 280 karaktè
  • Tit mesaj sou Facebook an mwayèn 80 karaktè bon
  • Tit lejann sou Instagram 138 a 150 karaktè
  • Deskripsyon videyo sou YouTube 138 a 150 karaktè
  • Tit yon paj entènèt/blòg 70 karaktè
  • Deskripsyon yon paj entènèt/blòg 150 a 160 karaktè
...

Traduction & définition

Anglais, français, espagnol et portugais. De nombreux exemples de phrases. Synonymes. Antonymes. Expressions populaires.

...

Les livres d'enfants de Reina

Voir le livre Que puis-je faire avec mes mains ? en plusieurs langues...
Plus de 25 000 entrées dans la base de données. Mise à jour hebdomadaire !