Gramè

Black Women speaking

Èske kreyòl ayisyen se yon lang?

Kreyòl ayisyen, yon lang ki fèt nan sentèz lang fransè, lang Afrik Lwès ak lang endijèn, se yon ekspresyon bèl e inik nan kilti ayisyen an. Kadans vibran li yo ak vokabilè ekspresif li fè l tounen yon lajwa pou pale ak aprann. Men èske se vrèman yon lang? Malgre orijin li kòm yon lang pidjin, kreyòl ayisyen devlope pwòp gramè li, sentaks li, ak vokabilè l, epi li rekonèt antanke yon lang ofisyèl ann Ayiti. Kidonk, ann selebre bèl bijou lenguistik sa a epi anbrase richès kilti ayisyen an!