A  B CH  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  W  Y  Z
Nan mokle sa a [Jewova]Se Jewova k ap anseye tout pitit ou yo?Ou di: "Mwen pa ka jere sa."
Jewova di: "M ap ba w tout sa w bezwen."
Nou tout k ap ret tann Jewova, Se pou nou met kouraj sou nou e se pou kè nou rete fèm! "Tout sa nou ap fè nan lafwa a mande efò ak èd lespri Jewova.""Pa kite pwoblèm yo anpeche w jwi sa ki bon Jewova ba w."Li pa sifi pou w kontante w pou w konnen Jewova.Goute e n a wè jan Jewova bon. Byennere moun ki pran refij nan li.Se pou w kontinye grandi nan konesans egzak sou Jewova!Ou di: "Mwen pa ka konprann bagay yo"
Jewova di: "M ap dirije w tout kote w ap met pye w."
"Yon paran ka renmen w, men li pa ka fè w antre nan fanmi Jewova.""Èske w ofri Jewova omwen yon priyè fèvan chak jou nan lavi w?”Mwen konnen sa m gen nan lide m pou m fè pou nou.’ Se sa Jewova di. ‘M ap ban nou lapè, mwen...Se paske Jewova gen lanmou ki fidèl pou nou ki fè nou pa fin depafini nèt. Paske, mizèrikòd li..."Si nou li Bib la 15 minit pa jou, apre 1 ane n ap pase 90 èdtan ap pale ak Jewova"Di Jewova mèsi paske li bon. Lanmou fidèl li genyen an ap la pou toutan.Fè Jewova konfyans ak tout kè w, E pinga w konte sou entèlijans ou. Sonje l nan tout sa w ap...Men, moun ki met espwa yo nan Jewova ap repran fòs. Y ap vole byen wo kòmsi yo te gen zèl tankou...Lè w ap rankontre eprèv sonje... Jewova pa t retire lanmè wouj la, men li te fè yon chemen...“Yon relasyon ak Jewova pa kapab rete anplas. Swa li grandi fò ak rasin ki djanm, byen ankre nan...“Yon relasyon ak Jewova pa kapab rete anplas. Swa li grandi fò ak rasin ki djanm, byen ankre nan...Èske fason mwen viv lavi mwen idantifye ke m ap viv ann amoni ak ansèyman Jewova yo oswa èske..."Pi bon fason pou w gen yon bon zanmi se pou w tounen youn. Èske Jewova se bon zanmi w?”Ou di: "Li pa vo lapenn." Jewova di: "Sa ap vrèman vo lapenn." Women 8:28"Mete kouraj sou nou e mete kran sou nou. Pinga nou pè yo e pinga nou tranble devan yo paske se...Menmsi pye fig frans lan pa ta fleri, Menmsi pye rezen yo pa ta bay rezen, Menmsi pye oliv yo pa ta...
...

Tradiksyon & definisyon

Anglè, Fransè, Espayòl, Pòtigè. Anpil egzanp fraz. Sinonim. Omonim. Ekpresyon popilè.

...

Ti liv Reina pou timoun

Gade bèl ti liv Sa mwen kapab fè ak men m nan nan plizyè lang...
Plis ke 25 000 antre nan bazdone a. Mizajou detanzantan!