Kontakte Nou

Mèsi paske w te vizite Creole101, sous ou fè konfyans pou resous lang kreyòl la. Nou apresye fidbak, kesyon, ak sijesyon ou yo. Ou lib pou kontakte nou nenpòt lè lè l sèvi avèk enfòmasyon kontak ki anba a. Nou ap tann nou tande!

    Medya sosyal:
    Konekte avèk nou sou sit rezo sosyl yo pou w jwenn mizajou, konsèy lang, ak plis ankò. #creole101com

    Kòmantè oswa fidbak:
    Gen yon kesyon, sijesyon, oswa fidbak? Tanpri ranpli fòm ki piwo a, epi n ap adrese sitiyasyon an pi vit posib.

    Nan Creole101, nou pran angajman pou ba w pi bon resous pou amelyore eksperyans ou nan aprann lang kreyòl la. Dwa ou gen anpil valè pou nou pandan n ap fè efò pou amelyore ak elaji òf nou yo. Mèsi paske w fè pati kominote lang nou an!