Gramè

Black Women speaking

Èske kreyòl ayisyen se yon lang?

Kreyòl ayisyen, yon lang ki fèt nan sentèz lang fransè, lang Afrik Lwès ak lang endijèn, se yon ekspresyon bèl e inik nan kilti ayisyen an. Kadans vibran li yo ak vokabilè ekspresif li fè l tounen yon lajwa pou pale ak aprann. Men èske se vrèman yon lang? Malgre orijin li kòm yon lang pidjin, kreyòl ayisyen devlope pwòp gramè li, sentaks li, ak vokabilè l, epi li rekonèt antanke yon lang ofisyèl ann Ayiti. Kidonk, ann selebre bèl bijou lenguistik sa a epi anbrase richès kilti ayisyen an!

A pwopo

Creole101 se yon sit k ap baze sou edikasyon. Li gen yon diksyonè pou tradui mo e yon lojisyel pou tradui tèks de anglè / fransè / espanyòl a kreyòl e vis vèsa – yon bagay k ap tou nèf sou entenèt la: se sa a k enspire non Novasyon an (ou inovasyon). Nou vle ouvri lang …

A pwopo Read More »

Origine du créole

Origine du créole Depuis la publication de la première grammaire créole (J. M. Magens, Grammatica over det creolske sprog , Copenhague, 1770), les études portant sur le créole ont considérablement fait progresser la connaissance de cette langue. Le terme « créole » se rencontre depuis le début de la colonisation française, emprunté au portugais. C’est …

Origine du créole Read More »