Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Fè yon ti egzèsis !

English | Español | Français

Eseye li tèks ki vin apre a:

Si uo ka li sa a, uo gne yno svèo etnoan. Èkse ou kaapb li tsèk sa a ? Se smèlan 55 muon suo sna ki kpaab. Mewn pa ka kwè mewn wè ke mewn ka kproannn sa m li la a knouye a. Se pa ti fmeenonal svèo ke Jvoaew ban nou an fmeenonal ! Dpare rcheèch ki fèt nan Inèivsite Cmabridge, lòd ltè oy psale yo pa gen garn entpòans, sèmlan bgaay ki entpòan an se pou yo plsae preyme lèt la aak dèyne nan bon pals la. Reozn an se psake svèo a pa li mo yo lèt pa ltè, mne ptio kòm yo tuot anansm. Sa entoan se pa vre ? Mewn te tjouou pnase ke li enòtapn pou w konnen òtograf la ! Si ou kaapb li ptaaje l ak znami w !!!

Eske ou konprann ? Ki mo ki te pi difisil ? Kite yon kòmantè !
Yon atik enteresan: Kèk virelang

Leave a Comment