Haiti of Yesterday

Ann aprann sou Ayiti ak kilti li nan “Ayiti Dantan”

Ayiti Dantan

Jwe videyo a pandan w ap li atik la.

Evolisyon se yon konsèp ki makonnen ak lavi, ak reyalite lavi tout moun, tout pèp, toupatou. Konsa, tank tan an ap vanse, fason moun viv ap chanje, ap evolye soti nan yon jenerasyon pou rive nan yon lòt: kilti, edikasyon, lwazi, tradisyon, elatriye – yo pa rete menm jan. Kidonk, li bon anpil pou moun konnen kòman lavi te ye pandan epòk avan yo. Se poutèt sa, n ap devlope Tèm sa a ki se “Ayiti dantan” atravè plizyè atik sou sit la.

Sijè nou pral devlope nan Ayiti Dantan

Ayiti dantan pral fè w dekouvri e apresye pwen ki vin pi aprè yo: kilti, lwazi, politik, edikasyon, espò ann Ayiti, elatriye.

  • Kilti nan Ayiti Dantan: Kilti detèmine ki jan majorite moun nan yon sosyete òganize lavi yo chak jou selon jewografi fizik sosyete yo, nivo edikasyon yo, aspirasyon espirityèl yo e latriye.
  • Lwazi nan Ayiti Dantan: Distraksyon, pandan tan lib. Tan ke ou ka lib jete deyò okipasyon abityèl ou ak kontrent.
  • Politik nan Ayiti Dantan: Pou sa, politik se tout sa moun ki gen pouvwa yo pran kòm desizyon yo ; se rezolisyon ki ap chache rezoud pwoblèm yon peyi, yon site, yon òganizasion, elt.
  • Edikasyon nan Ayiti Dantan: Pwosesis pou resevwa oswa bay ansèyman sistematik, espesyalman nan yon lekòl oswa inivèsite. Men edikasyon an gen ladan l tou sa nou aprann lakay nou, sou katye nou ak sa nou aprann nan medya yo.
  • Espò nan Ayiti Dantan: Yon aktivite ki enplike egzèsis fizik ak konpetans kote yon moun oswa ekip konpetisyon kont yon lòt oswa lòt moun pou amizman.
Old Haiti

Redekouvri anpil bagay sou lavi ann Ayiti

Atik sa yo pap rapòte istwa ki nan liv ni bagay ki pase depi dikdantan, men pito sa moun ki te viv epòk sa yo epi ki vivan toujou te viv, bagay ki gen anviwon 40 tan pase. Se yon bon okazyon pou dekouvri anpil bagay sou lavi ann Ayiti. Men plis toujou, w ap rankontre anpil mo ak ekspresyon nan lang kreyòl Ayisyen an nou te konn itilize e ki gen anpil ladan yo nou kontinye itilize.

W ap jwenn lyen pou tande odyo tèks sa yo sou Youtube anba chak atik yo.

Leave a Comment