Bienvenu(e) ! sur Creole101.


L'information et l'éducation avec plaisir !

A  B CH  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  W  Y  Z

Pwovèb kreyòl ayisyen: definisyon, varyasyon ak tradiksyon

Pwovèb ki ranje pa tèm oswa kategori

Klike sou yon tèm pou w ka wè pwovèb ki nan kategori sa a.

Nou tilize pwovèb kreyòl nan konvèsasyon nou chak jou. Se la a tout fòs pwovèb yo ye: malgre yo kout, yo jeneralman popilè anpil epi yo soti nan eksperyans moun fè.
Pawòl selèb sa yo gen ladan yo dikton, aforism, adaj, santans, maksim, ak presèpt tou, se ekspresyon ki pafwa trè kout men yo eksprime yon verite ki baze sou eksperyans plizyè jenerasyon. An jeneral, bèl pawòl sajès sa yo se sous bon konprann, yo chaje ak enspirasyon, yo pwofon, yo irezistib, genyen ki touche kè moun k ap tande a tandiske gen lòt ki ka pwodui yon efè maksimòm nan kominikasyon mesaj yo vle fè pase a!
Men yon lis mo kle, oswa etikèt ke nou jwenn nan plis ke 1000 pwovèb kreyòl nou jwenn sou sit la. N ap jwenn definisyon, varyasyon, ansanm ak tradiksyon nan 4 lang: fransè, espayòl, anglè ak pòtigè.
Kontribye nan definisyon yo. Fè kòmantè. Pataje ak zanmi w.
N ap jwenn pwovèb lanmou, pwovèb lajwa, kè kontan, pwovèb sou bèt tankou: poul, chen, chat, kabrit, makak, cheval, frize, e latriye. Klike sou yon mo kle piba a, oswa tape yon mo kle nan ba rechèch la anlè tèt paj la pou pou w fè rechèch.


Klike sou youn nan mo kle sa yo, pou w ka wè plis pwovèb