Diksyonè kreyòl ayisyen #1 (mòd Alpha): konjigezon vèb, pwovèb, sitasyon, rim powetik...

 A  AN  B  CH  D  E  È  EN  F  G  H  I  J  K  L  M  N  NG  O  Ò  ON  OU  OUN  P  R  S  T  UI  V  W  Y  Z 

# : [n.] Senbòl.
  • Siy nimewo, oswa dyèz. Yo konn itilize l pou montre ke gen yon done ki pral vini apre, done sa a ap fòme ak chif. Pa egzanp: # kay, # telefòn, # idantite...
  • Avèk monte rezo sosyal yo, yo itilize l pou kreye etikèt, oswa mokle ke yo rele achtag, anpil fwa, lè w klike sou yon achtag ki se yon ipèlyen, li ouvri yon paj ki gen tout dènye atik, sijè ki gen menm achtag la. Egzanp: Yon achtag ak nimewo: #nimewo

Sinonim: dyèz
Vizit: 370 English : number sign, hash, pound sign, hashtag sign
Français : croisillon, dièse, ou carré au Canada
Español : La almohadilla​ (en España), el numeral (en América)

$ : [n.] Senbòl. Senbòl dola. Lajan yo itilize Ozetazini ak nan kèk peyi ki tankou Kanada, Ostrali, Nouvèl Zeland, Jamayik, Sengapou ak Liberya.
Vizit: 0 English : dollar, dollar sign
Français : dollar, symbol de dollar

& : [n.] Senbòl. yon siy tipografik ki reprezante konjonksyon an "ak".
Sinonim: E komèsyal
Vizit: 16 English : Ampersand
Français : Amperluète, Esperluette, E commercial
Español : Y comercial
Português : E comercial

-ik /ik/ : [n.] Se yon sifiks ki siyifi "sa ki pwòp ak", anpil fwa mo li fòme a se yon adjektif. Pa egzanp: syans vin bay syantifik
Vizit: 0 English : -ic
Français : -ique
Español : -ico/ica
Português : -ico/-ica

/ [n.] Senbòl.
Vizit: 0 English : Slash
Français : Barre oblique
Español : Barra
Português : barra

// : [n.] Senbòl. Senbòl ki ka vle di paralèl
Vizit: 1
1 Korentyen : [n. p.] Relijyon. Se non youn pami 66 liv nan Bib la, e youn pami 27 "liv ki te ekri an grèk" yo (oswa "nouvo testaman"). Li fè pati 21 lèt yo (de Women a Jid). Se apot Pòl ki te ekri lèt sa a.
Vizit: 17
1 Timote : [n. p.] Relijyon. Se non youn pami 66 liv nan Bib la, e youn pami 27 "liv ki te ekri an grèk" yo (oswa "nouvo testaman"). Li fè pati 21 lèt yo (de Women a Jid). Se apot Pòl ki te ekri lèt sa a.
Vizit: 6
1 Wa : [n. p.] Relijyon. Se non youn pami 66 liv nan Bib la. Li fè pati 12 liv istorik nan Bib la (de Jozye a Estè). Liv sa pale sou istwa nasyon Izrayèl la rive nan destriksyon Jerizalèm.
Vizit: 1
14 zo ki fòme dwèt yo ak gwo pous Skelèt.
Vizit: 3 English : 14 bones that form the fingers and thumb
Français : 14 os qui forment les doigts et le pouce
Español : 14 huesos que forman los dedos y el pulgar
Português : 14 ossos que formam os dedos e o polegar