Diksyonè kreyòl ayisyen #1 (mòd Alpha): konjigezon vèb, pwovèb, sitasyon, rim powetik...

 A  AN  B  CH  D  E  È  EN  F  G  H  I  J  K  L  M  N  NG  O  Ò  ON  OU  OUN  P  R  S  T  UI  V  W  Y  Z 

# : [n.] Senbòl.
  • Siy nimewo, oswa dyèz. Yo konn itilize l pou montre ke gen yon done ki pral vini apre, done sa a ap fòme ak chif. Pa egzanp: # kay, # telefòn, # idantite...
  • Avèk monte rezo sosyal yo, yo itilize l pou kreye etikèt, oswa mokle ke yo rele achtag, anpil fwa, lè w klike sou yon achtag ki se yon ipèlyen, li ouvri yon paj ki gen tout dènye atik, sijè ki gen menm achtag la. Egzanp: Yon achtag ak nimewo: #nimewo

Sinonim: dyèz
Vizit: 1 English : number sign, hash, pound sign, hashtag sign
Français : croisillon, dièse, ou carré au Canada
Español : La almohadilla​ (en España), el numeral (en América)
Português : sinal de número, hash, sinal de libra, sinal de hashtag

$ : [n.] Senbòl. Senbòl dola. Lajan yo itilize oz Etazini ak nan kèk lòt peyi tankou Kanada, Ostrali, Nouvèl Zeland, Jamayik, Sengapou ak Liberya.
Vizit: 18 English : dollar, dollar sign
Français : dollar, symbol de dollar
Español : dólar, signo de dólar
Português : dólar, cifrão

&
Vizit: 0 English : &
Français : &
Español : &
Português : &

& : [n.] Senbòl. yon siy tipografik ki reprezante konjonksyon an "ak".
Sinonim: E komèsyal
Vizit: 2 English : Ampersand
Français : Amperluète, Esperluette, E commercial
Español : Y comercial
Português : E comercial

& : [n.] Senbòl. &. Oswa e.
Sinonim: e komèsyal, espèlyèt
Vizit: 1 English : and, ampersand
Français : et, esperluette
Español : y, signo comercial
Português : e, e comercial

-ik /ik/ : [n.] Se yon sifiks ki siyifi "sa ki pwòp ak", anpil fwa mo li fòme a se yon adjektif. Pa egzanp: syans vin bay syantifik
Vizit: 0 English : -ic
Français : -ique
Español : -ico/ica
Português : -ico/-ica

/ [n.] Senbòl.
Vizit: 9 English : Slash
Français : Barre oblique
Español : Barra
Português : barra

// : [n.] Senbòl. Senbòl ki ka vle di paralèl, sitou nan matematik
Sinonim: senbol paralèl, doub ba oblik
Vizit: 3 English : parallel; double slash sign
Français : parallèle; signe de double barre oblique
Español : paralelo; signo de doble barra
Português : paralelo; sinal de barra dupla

/a/ //a//
Vizit: 2
/b/ //b//
Vizit: 7